Stanovanje Brod

Stanovanjska hiša za družino iz Ljubljane.

Dizajn: Studio De Zion

Naročnik: zasebni

Fotografije: Studio De Zion

Površina: 250m2

Ljubljana, Slovenija
2018